Wykopanie stawu – o czym musisz wiedzieć?

Wykopanie stawu – o czym musisz wiedzieć?

31 stycznia 2022 0 By Redakcja

Artykuł sponsorowany.

Coraz więcej inwestorów decyduje się na staw na prywatnej działce. Co ich przekonuje do takiego przedsięwzięcia? Powodów jest kilka: ciekawa atrakcja, miejsce relaksu i wypoczynku, zwiększenie wartości nieruchomości. W poniższym artykule dowiesz się cennych informacji na temat stawu: wykopu, usytuowania i pozwolenia.

Wykopanie stawu – pozwolenie czy zgłoszenie?

Stawy rybne oraz pozostałe zbiorniki przeznaczone do rekreacji bądź oczyszczania ścieków to urządzenia wodne (art. 9 ust. 1 pkt 19 lit c) zgodnie z Prawem Wodnym (Dz.U.2005 Nr 239, poz. 2019). Kiedy konieczne będzie zgłoszenie bądź pozwolenie?

  • Zgłoszenie wodnoprawne

Zgłoszenie wodnoprawne konieczne jest, jeśli zamierzamy wykopać staw o powierzchni do jednego hektara, a jego głębokość wyniesie maksymalnie trzy metry. Do zgłoszenia dołącza się mapkę, na której widnieje lokalizacja stawu, a z kompletem dokumentów udaje się do właściwego miejscowo nadzoru wodnego. Ważną informacją jest usytuowanie zbiornika na gruncie rolnym, natomiast jego powierzchnia nie może wykroczyć poza granice działki. Napełnienie stawu musi odbyć się poprzez wody opadowe, roztopowe bądź podziemne. Staw nie może być napełniony sztucznie.

  • Pozwolenie wodnoprawne

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest do stawu, którego powierzchnia przekroczy 1 hektar, a głębokość 3 metry. Wniosek o pozwolenie na wykop zbiornika składa się w nadzorze wodnym Wód Polskich (właściwym miejscowo). W zależności od przeznaczenia dodatkowo do wniosku dołącza się operat wodnoprawny, wypisy z rejestru gruntów bądź uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla inwestycji położonych w pobliżu docelowego korzystania z wód. W niektórych sytuacjach wymagalny jest również projekt instrukcji gospodarowania wodą.

Nadzór wodny może wymagać również dokumentów takich jak: decyzja środowiskowa, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ocena wodnoprawna oraz dokumentacja hydrogeologiczna w zakresie poboru wód podziemnych.

Czasami zdarza się, że inwestorzy z różnych przyczyn, np. brak wiedzy o przepisach, nie zgłaszają budowy stawu. Pamiętać należy, że zawsze można ubiegać się o legalizację, choć będzie to nas więcej kosztowało, natomiast zgłoszenie czy pozwolenie to niski koszt – granice 100-200 złotych.

Wykopanie stawu- o tym musisz wiedzieć!

Kiedy rozpocząć budowę? Najlepszą porą jest jesień, gdyż występuje niski poziom wód gruntowych.

Gdzie wybudować staw? W pobliżu rzeki lub innego zbiornika – wtedy mamy szanse na skutecznie nawadnianie zbiornika. Oczywiście należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym lubimy odpoczywać, a najlepiej z dala od drzew, by nie zaśmiecały wody.

Jak wykopać staw? Zasięgnij porady i usług specjalistów. Firma Roboty Ziemne Szczucki zajmuje się wszelkimi pracami ziemnymi, a jedną z oferowanych usług jest wykopanie stawu. Warto posiadać projekt zbiornika, aby przedstawiał kształt, wymiary oraz lokalizację. Wizualizacja pomoże nam podjąć decyzję czy na pewno taki zbiornik chcieliśmy uzyskać, natomiast realizację powierzmy fachowcom.

Jak wyglądają prace? Zespół po przetransportowaniu maszyny budowlanej rozpoczyna prace od środka zbiornika i kolejno przesuwa się do linii brzegowej. Materiał z wykopu może pozostać na działce lub według zaleceń inwestora, pozostanie zutylizowany.