Czy możliwa jest budowa domu na działce rolnej?

Czy możliwa jest budowa domu na działce rolnej?

6 października 2022 1 By Redakcja

Kupno ziemi rolnej pod budowę domu, jest możliwe, choć wymaga wielu formalności. Ma to jednaj również swoje zalety. Przede wszystkim działki takie zazwyczaj leżą w pięknych, zielonych okolicach. Po drugie, często można kupić je nieco taniej niż klasyczne działki budowlane. Najpierw jednak, tak jak wspomnieliśmy, trzeba przebrnąć przez kilka formalności.

Kiedy możliwa jest budowa domu na działce rolnej? Jak wygląda odrolnienie? Jakie pozwolenia trzeba zdobyć? I co jeszcze warto o tym wiedzieć? Na wszystkie te i bardzo podobne pytania odpowiadamy poniżej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Czym jest działka rolna? Ogólna, krótka charakterystyka

Najprościej rzecz ujmując, działka rolna, to tak zwana nieruchomość gruntowa. Służy przede wszystkim do prowadzenia działalności rolniczej. To na przykład hodowla zwierząt, ich wypas czy produkcja roślinna. Tego rodzaju nieruchomości podzielone są na dwie klasy:

 • Grunty niskiej klasy IV i V – te można przekształcać w działki budowlane.
 • Grunty rolne I, II, III klasy – te nie są w praktyce przekształcane.

Warto wiedzieć, że w każdej gminie przepisy te funkcjonują nieco inaczej. Nie można ich więc uogólniać. Czym są nieruchomości rolne? To, według definicji ustawy o ochronie gruntów wolnych i leśnych:

 • Grunty, które określone są jako użytki rolne.
 • Grunty pod stawami oraz zbiornikami wodnymi, służące wyłącznie na potrzeby rolnicze.
 • Rodzinne ogrody działkowe oraz ogrody botaniczne.
 • Grunty pod budynkami oraz urządzeniami, służące jedynie do produkcji rolniczej oraz przedsiębiorstwu rolno-spożywczemu.
 • Parki wiejskie i grunty pod zadrzewieniami, czy pasami przeciwwietrznymi.
 • Grunty pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych czy przeciwpożarowych.
 • Grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

Budowa domu na działce rolnej – jak to zrobić?

Tak naprawdę każdy ma prawo do budowy domu na działce rolnej. Praktyka w rzeczywistości jest trochę złożona. Jeszcze przed zmianą przepisów taką możliwość miał jedynie rolnik. Wszyscy pozostali, mieli właściwie dwa wyjścia: kupić grunt rolny z budynkami, albo kupić małą działkę rolną i przekształcić ją w działkę budowlaną. Czyli po prostu zrobić odrolnienie działki.

O 2019 roku jednak prawo do budowy domu na działce rolnej ma każdy właściciel działki rolnej. Pod warunkiem jednak, że grunt został przeznaczony pod zabudowę. Jak można sprawdzić tą informację?

 • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. To w tym dokumencie określa się, czy na danym gruncie mogą powstać zabudowania, czy jednak tereny są przeznaczone wyłącznie pod uprawę.
 • Gdy w danej gminie nie ma takiego planu, to właściciel działki ma prawo wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Niekiedy jest również potrzebna decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.
Krajobraz przedstawiający zielone łąki i niebieskie niebo

Źródło: Pexels

Budowa domu na działce rolnej przez rolnika – jak wygląda?

Warto wiedzieć, że każdy rolnik ma prawo do kupna i zagospodarowania działki rolnej pod budowę domu. Musi on jednak spełnić pewne warunki. Chodzi przede wszystkim o całościową wartość terenów rolnych, które dany rolnik posiada. Suma wszystkich tych powierzchni nie może przekraczać 300 ha. Innym wymogiem jest posiadanie rolniczego wykształcenia.

Alternatywnym aspektem jest wymóg wskazujący, że wybudować dom na działce rolnej może równie osoba, zajmująca się pracami rolnymi oraz mieszka na terenie gminy, gdzie znajduje się działka. Musi tam jednak mieszkać przynajmniej 5 lat.

Jeszcze innym aspektem jest wymóg deklaracji rolnika, że na kupionej ziemi z wybudowanym domem, również będzie on prowadził działalność rolniczą. To dotyczy jednak wyłącznie działek, które nadal będą posiadać status działki rolnej.

Budowa domu na działce rolnej nie przez rolnika -jak wygląda?

Warto wiedzieć w tym wypadku, że nowelizacja ustawy umożliwia budowę domu na działce rolnej nie przez rolnika.Tutaj jednak również trzeba spełnić kilka warunków. Budowa domu na działce rolnej nie przez rolnika możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy dana działka nie przekracza jednego hektara.

Innym aspektem, o którym warto wiedzieć, że prawo do pierwokupu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Dotyczy to tych działek, których obszar wynosi od 30 do 99,0000 arów. Ważne, że kwestia ta nie dotyczy gruntów do 50 arów z budynkiem, postawionym przed końcem kwietnia 2016 roku. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa musi zgodzić się na zakup działki rolnej pod postawienie domu, dla miejsc równych albo większych niż 1 hektar.