Metody zabezpieczenia wykopów

Metody zabezpieczenia wykopów

27 października 2021 0 By Redakcja

Zabezpieczenie wykopów to ważny element prac budowlanych. Rodzaj zabezpieczeń i sposób ich wykonywania zależy przede wszystkim od warunków środowiskowych oraz zakresu realizowanych zadań. Wyróżniamy wiele metod zabezpieczenia wykopów. Na pewno warto przyjrzeć się nieco bliżej czterem najpopularniejszym, które szczegółowo omówimy w przygotowanym artykule.

Kryteria wyboru metody zabezpieczania wykopów

Podejmując decyzję o wyborze konkretnej metody zabezpieczenia, należy wziąć pod uwagę przepisy ujęte w prawie budowlanym, prawie wodnym oraz dokumentach odnoszących się do danej inwestycji. Bardzo ważne jest wcześniejsze sprawdzenie:

  • poziomu wód gruntowych,
  • warunków geotechnicznych,
  • bezpośredniej bliskości innych obiektów,
  • rodzaju zabudowy,
  • metody budowy,
  • planowanej głębokości wykopu.

Warunki środowiskowe i rodzaj prac budowlanych to główne kryteria warunkujące wybór metody zabezpieczenia wykopów.

Najpopularniejsze metody zabezpieczania wykopów

Zabezpieczanie wykopów może być realizowane jedną z kilku metod. Do najczęściej stosowanych należy:

  • ścianka berlińska,
  • obudowa paryska,
  • palisada,
  • ścianki szczelne.

Ścianka berlińska wzięła swoją nazwę od metra w Berlinie, przy którego budowie po raz pierwszy zastosowano tę technikę. Polega ona na wykonaniu otworów i umieszczeniu w nich pionowych, stalowych pali. Przestrzeń pomiędzy nimi jest wypełniana drewnianymi elementami poziomej opinki. Obudowa berlińska jest powszechnie wykorzystywana przy głębokich wykopach, gdzie poziom wód gruntowych znajduje się poniżej realizowanych prac, a w najbliższym otoczeniu nie są zlokalizowane żadne budynki.

Obudowa paryska jest odmianą ścianki berlińskiej. Do jej wykonania stosuje się prefabrykowane słupy żelbetowe. Pręty zbrojeniowe są odsłaniane i odginane w miarę wybierania grunt. Po ustawieniu siatki zbrojeniowej dany fragment obudowy zostaje zabetonowany.

Palisada sprawdza się w przypadku gęstej zabudowy. Ma ona formę niewielkich pionowych pali, które są wpuszczane do gruntu. To znacząco ogranicza hałas i wibracje. Omawiana technika umożliwia zastosowanie pali w pobliżu fundamentów istniejących budynków. W wykopach o większej głębokości palisadę rozpiera się lub kotwi przy zastosowaniu tzw. oczepów ze stali czy żelbetu.

Ścianki szczelne mogą mieć formę konstrukcji tymczasowych lub stałych. Zabezpieczają wykopy przed naporem gruntu oraz działaniem wody. Ścianki szczelne znajdują zastosowanie na problematycznych gruntach. Elementy tworzące konstrukcję są wykonywane z drewna, stali, żelbetu lub tworzyw sztucznych. Przestrzeń pomiędzy elementami jest wypełniana przez specjalne zamki. Ścianki szczelne mogą być montowane w sposób statyczny lub dynamiczny.

Zadania związane z zabezpieczaniem wykopów realizuje firma Geotest z Tychów, wykonawca usług geologiczno-inżynieryjnych, która ma na koncie blisko 3 tysiące zrealizowanych zleceń.

Wszelkie prace w gruncie związane z zabezpieczaniem wykopów prowadzone są z wykorzystaniem przygotowanych wcześniej studni depresyjnych, pomp powierzchniowych lub agregatów igłofiltrowych. Poszczególne rozwiązania stosowane są w zależności od warunków hydrogeologicznych oraz potrzeb występujących na konkretnym etapie prac budowlanych. Dobór optymalnej metody pozwala przeprowadzić wszystkie prace szybko i bez uszczerbku na ich jakości.