Podatek od nieruchomości – kto płaci?

Podatek od nieruchomości – kto płaci?

31 sierpnia 2021 0 By Redakcja

Zakup wymarzonego domu lub mieszkania to wielka chwila w życiu każdej rodziny. Jednak oprócz kosztów związanych z zakupem oraz urządzaniem nowej przestrzeni mieszkalnej, we wskazanym czasie należy uiścić podatek od nieruchomości do właściwego urzędu skarbowego https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-od-nieruchomosci-od-kiedy-nalezy-go-placic/.

Obowiązek podatkowy powstaje na skutek nabycia nieruchomości i można go robić na maksymalnie cztery raty płatne do 15 dnia miesiąca, wyznaczającego cześć kwartalną roku kalendarzowego. Z niektórych opłat mogą być zwolnione jednostki samorządu terytorialnego.

Choć stawki podatku ustalane są indywidualnie przez miasta, odgórnie została nałożona maksymalna kwota, która może zostać wprowadzona za 1 mkw powierzchni użytkowej oraz 1 mkw pozostałych części budynku.

Kwoty przedmiotu opodatkowania – stawki podatku od nieruchomości

Jeżeli w rozumieniu przepisów nabyliśmy nieruchomość i jesteśmy jedynymi jej właścicielami, niestety niezawalania nas to z obowiązku opłacania corocznych podatków naliczanych od powierzchni gruntu oraz budynku. Wysokość wskaźnika podatku od nieruchomości ustalana jest co roku i decyzja przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Jest to maksymalna kwota wyznaczona, jaką gmina może zażądać do opłat za ilość metrów kwadratowych budynków mieszkalnych stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji.

Kwoty w opłatach lokalnych ustala indywidualnie samorząd, który z opłat lokalnych uzyskuje dochód przeznaczony na funkcjonowanie miasta. Na rok 2021 najwyższa kwota za 1 mkw dla budynków mieszkalnych ustalona została na 0,85 gr, natomiast dla części użytkowych, niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 0,52 gr za 1 mkw. Ceny te są nieco wyższe niż w roku ubiegłym i zostały podniesione o około 4%.

Podatek od nieruchomości – złożenie deklaracji online

W celu dokonania obowiązku podatkowego, nie ma konieczności osobistego udawania się do właściwego urzędu skarbowego. W dowolnym momencie w okresie wyznaczonym do składania deklaracji podatkowej od nabytych nieruchomości, bez problemu można złożyć wniosek za pomocą platformy internetowej epuap.gov.pl i wykazać przedmioty objęte opodatkowaniem za pomocą właściwego formularza. W tym przypadku pomocna okaże się deklaracja IN-1. Wskazany formularz stanowi podstawę do ustalenia wysokości podatku od nabytej nieruchomości.

Do prawidłowego wypełnienia deklaracji, niezbędna będzie pełna dokumentacja pozyskana w trakcie nabywania nieruchomości. Wymaganym dokumentem potwierdzającym posiadanie budynku będzie akt notarialny nieruchomości, wyciąg z księgi wieczystej, potwierdzający nabycie działki, oraz ewidencja budynków i gruntów. W przypadku przedsiębiorców lub podatków wnikających z prowadzenia działalności gospodarczej konieczne będzie przedstawienie ewidencji gruntów, środków trwałych, umowy najmu nieruchomości oraz dokumentację budowlaną zgodną z przepisami prawa budowlanego i architektoniczną.  

W celu złożenia deklaracji elektronicznej warto wcześniej założyć swój profil zaufany, do którego możemy zalogować się między innymi za pomocą naszej bakowości elektronicznej, co zdecydowanie ułatwia dostęp do platformy, ze względu na użycie tego samego loginu i hasła.

Bezpieczna forma logowania do banku pozwala na podwójną weryfikację w postaci standardowego hasła oraz hasła sms, co daje gwarancję zabezpieczenia naszych danych umieszczonych w serwisie.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca – formy spłaty

Roczną kwotę spłaty można robić i uiścić ją do czasu trwania obowiązku podatkowego w ratach proporcjonalnych rozłożonych na cztery kwartały. Jeżeli jednak wysokość podatku nie przekracza 100 zł, całość należy wpłacić w terminie płatności pierwszej raty.