Zabezpieczanie wykopów za pomocą ścianki szczelnej z grodzic stalowych

Zabezpieczanie wykopów za pomocą ścianki szczelnej z grodzic stalowych

29 października 2018 1 By Redakcja

Inwestycje budowlane od lat stawia się z głębokim posadowieniem, które wymaga wykonania wykopów oraz zastosowania szeregu umocnień skarp i zabezpieczenia pracy na dnie. Do wykonania zabezpieczenia wykorzystuje się szeregu różnych konstrukcji. Często są to mieszane konstrukcje wspierające ściany przed osunięciem.

Rodzaje wykopów, które zabezpiecza się za pomocą ścianki szczelnej

Ścianka szczelna z grodzi stalowych może zabezpieczać wykopy wąskoprzestrzenne oraz szerokoprzestrzenne. W obu przypadkach zazwyczaj wzmacnia się je poprzez konstrukcje rozpierające albo kotwienie, czy gwoździowanie.

Konstrukcja ścianki szczelnej

Ścianka zbudowana jest z tzw. grodzi stalowych – są to profile o różnym kształcie, które można ze sobą łączyć. Wbija się je w grunt, tworząc płaską ścianę i w miarę pogłębiania się wykopu zostaje odsłonięta. Na rynku dostępnych jest wiele profili o różnym przekroju pozwalającym na swobodne łączenie ze sobą elementów. Największą wytrzymałością na działanie sił charakteryzuje się profil Z.

Budowa mostu

Zastosowanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych

Po zespawaniu zamków, ścianka szczelna z grodzi stalowych zyskuje pełną wodoszczelność. Dlatego jest jednym z podstawowych elementów budowy mostów. Wykorzystuje się ją także przy tworzeniu suchych komór oraz w szeregu konstrukcji w gruntach nawodnionych. Stanowi także często obudowę wykopów wąskoprzestrzennych przy wymianie i naprawie instalacji podziemnych w miastach.

Jak umieszcza się konstrukcje w gruncie

Poszczególne brusy umieszcza się w gruncie za pomocą jednej z metod. O ile tylko pozwalają na to możliwości oraz warunki stosuje się wibrowanie. Jednak ta technologia generuje drgania, których emisja w wielu wypadkach jest ograniczona – szczególnie w terenach zurbanizowanych. W takich miejscach stosuje się drugą metodę, statystycznego wciskania. Jest ona o tyle trudniejsza, że w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, należy zacząć od nowa wprowadzanie profilu w grunt.

Wzmocnienie konstrukcji

Ważne jest każdorazowe wzmocnienie konstrukcji. Wspomniane wcześniej wsporniki, przeciwdziałające sile ściskającej, stosuje się w wykopach wąskoprzestrzennych. Głębokie wykopy szerokoprzestrzenne wymagają wzmocnienia. Wykonuje się je za pomocą wspomnianych wcześniej kotwii albo gwoździ gruntowych, które przenoszą siły na warstwę nośną w której są zamocowane.

Zazwyczaj konstrukcję tą wykorzystuje się wielokrotnie. Jednak jeśli wyciąganie jej może naruszyć powstałą budowę to rezygnuje się z tego i brusy są tracone. Zwiększa to oczywiście koszty inwestycji. Także budowa zabezpieczeń nad brzegami zbiorników wodnych traci konstrukcje.

Źródło:

http://aprofi.pl/budownictwo-inzynieryjne/scianka-szczelna-z-grodzic-stalowych